is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden nog zoo gaarne meer uitschrijven, want als wij het eew schreven komt ons reeds het andere noosehooner voor. Hoe spreekt het vrolijke , blijmoedio-e-geloof onder de droefheid des levens in zijn , Morgen b°j de Diimeiihet diepe gevoel voor liefde en vriendschap en de waardeering van wat de aarde geeft, maar tevens he onbevredigde van het zoekende hart, en het troostvolle, waar het gevonden heeft wat het zocht, in ziin aandoénlijk : „Komen en gain.« Hier moet nog genoemd V orden zijn: „Onvergankelijk « en zoo menig schoon gedicht. O, laat ons eindigen en ons straks nog eens nedeizetten en den bundel nog eens doorblaeren, o-dijfc WIJ reeds zoo herhaaldelijk hebben gedaan!

A s wij ons de Génestet willen herinneren, ons zijn beeld i„ het geheugen willen terugroepen, laat ons dL n et die eene trek vergeten , die noodzakelijk is tot de i k’iu leven

VUJ hebben vele van zijne niet minst schoone ichten e danken aan zijn huisselijk lief en leed. Het kan altyd eenigzins als een waagstuk beschouwd worden devgebjke poesie het Mü te doen zien, omdat zij meestal’ 1 en heeft, die buiten het huissebjk Derel-r hare belangrijkheid verliezen. DeH-,ehjke gedichten zijn ligtelijk „ onder-on^jens" en moesten het blijven. Het kan op zijn minst onbete iTe -deren met dergelijke lastig leve ' ket huisselijk maakt een wezenlijk bestanddeel uit van onze

.M.

7