is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs onmogelijk, dan nog zou men voor het platteland alleen tot een uitzondering moeten komen, gelijk aan die welke thans bestaat. Maar het zou het toppunt van verkeerdheid zijn, een uitzondering, die men slechts door den uitersten nood gedwongen moest toelaten, zonder den minsten nood, en tot zeker verderf der 2oede zaak , tot regel te verheffen. En toeh is het dit, wat door het Ontwerp is gedaan. Het heeft den schijn, als had dit Ontwerp niet aan het belang der ingezetenen gedacht, maar daaraan alleen . hoe het den genees-, heel- en vroedmeester den weg ligt en goedkoop kon maken.

De Senaat acht het belang der hoogeschool, der universiteit. een belang der geheele maatschappij. Wel zijn er enkele krachtige geesten , ook ons vaderland mag er op roemen, die, zonder hare opleiding te hebben genoten , met hare beste kweekelingen , zelfs in ruimte van blik en in omvang van streven, zich kunnen meten. Er zijn die, ook waar geen enkele weg is, zich zelf een weg banen. Maar voor de groote menigte moet de gebaand zijn. En die tot haar behooren, voor hen is alleen aan een hoogeschool. die werkelijk is wat ze zijn moet en zijn kan, die veelzijdige, die grondige, niet onmiddellijk naar praktische uitkomsten jagende wetenschap te verkrijgen, die frisscheen warme, al wat groot en edel is waarderende geest, die den waarlijk beschaafde kenmerkt. Elders , aan bijzondere scholen , zelfs daar buiten , kan men zeer goed in het een of ander der universiteitsvakken worden geoefend, maar hiel alleen is het mogelijk, ook bij gewonen aanleg een volledig mensch te worden. En het is niet aan geëxamineerde practici, het is aan mannen van een ruime, alle krachten van den geest omvattende beschaving, dat de maatschappij voor hare hoogste en meest geëerde betrekkingen behoefte heeft. Hare advokaten , hare regters moeten iets anders zijn, dan levende handboeken van het positieve regt. Hare geneesheeren vooral,