is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mededeelen van belangrijke ziekte-gesehiedenissen en voorwerpen van pathologische anatomie en zijne even vermogende als bescheiden hulp in het bewerken, het teekenen van platen, enz. om strijd geroemd hebben.

In die dissertaties vinden wij een schat van anatomisch-physiologische en anatomisch-pathologische kennis weggelegd en leeren wij uit hen zijne zienswijze over verschillende ziekte-toestanden en hunne rationele behandeling kennen, waardoor zij zich vaak aan zijne eigene werken aansluiten, of als derzelver voorloopers moeten beschouwd worden, gelijk uit den inhouds opgaaf van beiden ons duidelijk kan worden en ik met een paar voorbeelden zal ophelderen. Zoo sluiten zich b.v. zijne observaiiones anatomico-pathalogici et practici argumenti, die over borst- en vooral longen-ziekten handelen, bij zijne latere studiën over de longen en over borstlijden aan, waarbij achtereenvolgens verdienen genoemd te worden j. a. mulleb, de habitu phthisico 1833, L, C. B. E. FOCK, de peripneumoniae expUcatione 1839, A. ADRIANI, de subtiliori pulmonum stuctnra JBi7; zijn opstel in het Nederl. lancet, 1845, over het aan-Kezen van veerkrachtige longvezeh in sputa vanphthüici. ah een zeker teeken van het bestaan eener vomica en dat over den oorsprong en vorming van tubercula pulmonum Ibid. 1852. Zoo vormen zijne latere studiën en werken over anatomie, physiologie en anatomische pathologie der hersenen . ruggemerg en zenuwen en over epilepsie, hieronder nader medegedeeld , een geheel met de dissertaties van J. WITTOP KONING de vi nervorum in ossificalione 1834; van ghebt de plexibus choriöideïs 1837 ; de mijne de vitiis nervorum 1838; van rommund de epilepsia 1840; ekker de cerebri et medullae spinalis systemate vasorum in siatu sano et morboso 1853, en sluit zich deze studie bij die over krankzinnigheid onmiddelijk aan, omtrent welker algemeene beschouwing wij zijne denkbeelden in de dissertatie van g. van den