is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarvan de vertaling luidt:

Den vertegenwoordigers der Studenten te Utrecht-Holland.

Waarde vrienden !

Uw gelukwensch is mij dierbaar, als tot mij komende van mannen, die de vrijheid kennen en waarderen.

Uwe vaderen strekten de wereld tot voorbeeld. Weinigen in getal, maar vertrouwende op de regtvaardigheid hunner zaak, trotseerden zij den toorn van Philippus II en Lodewijk XIV. Hunne zegepraal verzekerde U die burgerlijke en godsdienstige vrijheid, welke U krachtig, rijk en edelmoedig heeft gemaakt.

Uwe sympathie en uwe toegenegenheid zijn een nieuwe bemoediging voor mij, voor het Italiaansche volk. Gelooft mij broederlijk

Uw

6. GABIBALDI.