is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vol ongeduld kwam ’k aangevlogen

Nadat ’k een jaar afwezig was,

Helaas ! ik had mi.j wreed bedrogen,

Onttooverd werd ik al te ras.

Geen antwoord zelfs , scheen ik haar waardig,

Als ’k vroeg of ’k haar beleedigd had ;

En ’k was tot gruwh’re zelfmoord vaardig

Ik eens op mijne zielskracht prat.

Maar ’t was ook meer dan ’t hart kon dragen ,

Dat nooit in strijd geoefend was;

Veracht door haar wier welbehagen ,

Ik immer in beur oogen las.

Doch spoedig hield ik op met klagen ,

’k Vond biddend kracht en moed bij God ;

Kracht om met fierheid ’t kruis te dragen ,

Moed om te kampen tegen ’t lot.

Hoe dikwijls had zij mij gezworen ,

//Vrees niet dat ’k u vergeten zal ,

Welk lot u dan ook zij beschoren ,

’k Blijf u getrouw ’t besluit staat pal.’

Was ’t zelfbedrog dat haar misleidde,

Of valschheid die haar spreken deed ?

Als ik haar aan mijn arm geleidde,

En ’t maanlicht door de hoornen gleed.