is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 24. De leden der Eedactie en zij , die presentexemplaren ontvangen, behoeven hunne inteekening voor dat jaar niet gestand te doen.

Art. 25. De Redactie doet jaarlijks op de vergadering, waarop ze aftreedt, rekening en verantwoording van haar geldelijk beheer. Die rekening en verantwoording moet vooraf drie dagen op de Sociëteit en twee dagen bij den Secretaris aan huis op bepaalde uren ter inzage liggen.

Art. 2ö. De Eedactie kan bij meerderheid van stemmen aftredende leden tot honoraire leden benoemen.

Art. 27. De honoraire leden ontvangen als zoodanig nog één jaar een present exemplaar van den Almanak.

Art. 28. De Eedactie is verpligt dit reglement ieder jaar te laten afdrukken.