is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook vaak genoemd de wereld, staat een bergenverzettend (liever bergennegerend) geloof, waarmede in een oogwenk, om slechts iets te noemen , de echtheid wordt gestaafd van al de N. Testamentische schriften. Waar anders het verstand pleegt te werken, worden nu alle functiën vervuld door „de hersenen van het hart.” Wij onthouden ons intusschen van eene beslissing in hoeverre sommigen regt hadden te beweren, dat de degelijkheid van de colleges gelijk is aan „het kleine, weinig beteekenende landschap in de zwaar vergulden lijst.”

Na de groote vaeantie ontving Prof. tbe haak de „Inleiding” terug, tegen overgave van de „Practica.” Naar ons bescheiden oordeel hebben beide vakken met die herstelling gewonnen.

Nog heeft Prof. vak oosterzee voor kandidaten een naamloos gezelschap opgerigt, dat naauwelijks geboren reeds de sporen van een langzamen dood vertoont.

De theologanten roemen zeer de aangename verhouding, welke tusschen hen en de Hoogleeraren bestaat, waartoe vooral Prof. tak oosterzee van zijn kant veel heeft bijgedragen.

Ofschoon het hier minder op zijne plaats moge zijn, kunnen wij niet onvermeld laten hoe Prof. VAN OOSTEEZEE oj) den gedenkwaardigen 17 Nov. de zware taak van feestredenaar op zich genomen en naar waarde vervuld heeft. %