is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

knie tegen een’ der schoorsteenen op de Oude Gracht, dewelke daarom eeuwig vervloekt zij, dat is te zeggen de schoorsteen, niet mijne knie ; MOMUS intusschen vloeide over van geestigheid, en toch de taal van momus was vol coloquint en wrangen alsem ; ik ben te zachtzinnig om alles publiek te maken: Capaciteiten bestaan soms in eenige duizende guldens inkomen, zei momus o. a., stultitiam patiuntur opes. En dit alles vertelde mij MOMUS met ’t geloofwaardigste gezigt. Ei! zei ik geheel verward. Eerst later vatte ik den zamenhang met ’t voorgaande. Die allergrappigste momus !!

.... Hier zie ik toch niemand, die .... Stil, riep mijn vriendelijke vriend. De gastheer gaf eene plastische voorstelling van Ganymedes, en de nectar vloeide in circa tien keelgaten. —lkga je groeten! De grootste eerbied, zegt stebne (neem ’t mij niet kwalijk, mevrouw! maar ’t Engelsch is zoo algemeen bekend, ziet u!) —de grootste eerbied , dien men aan den dag kan leggen voor ’t verstand van den lezer, bestaat daarin dat men op eene beleefde wijze den middenweg houdt, en iets overlaat aan zijne, zoowel als aan uwe eigene verbeelding. Deze les heb ik reeds meermalen ter hart genomen: hier zij ’t ook weder genoeg te zeggen dat de gast groeten lust gevoelde om nog wat in MiLTOK te gaan zitten lezen. En route! zei viOMTJS, periculum in mora; en op onze manier