is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sangvi'! saugué! haren moucl, maar zij sprak als eene teedere moeder met haar zoontjen, en kocht een zakje kersen, voor den jongen markies, bistori is alleen actrice op de planken , niet in het dagelijksch leven, het laatste onderscheidt haar wellicht gunstig van de jonge schoonen die nooit op de planken komen. Daar zij uitmuntend fransch spreekt hadden wij spoedig een vrij levendig gesprek aangeknoopt , een gesprek dat liep .... hoe pedant! over kunst in het algemeen, en over de weinige kunstzin ten onzent in het bijzonder. Had zij het zelve niet op de grievendste wijze ondervonden, toen zij te ’s Hage telken male voor een bijna leêgen schouwburg optrad, en het publiek, tot eeuwige schande van ons landjen, in stede van haar te gaan hooren, zich stond te vergapen aan de „Eevne Musicale” van dunklee, als eenigste verontschuldiging opgevende, dat het zomer was, en dus geen tijd voor „komedie” (sic). Met warmte, sprak zij van haar schoon doch ongelukkig land en een lichte trilling was in hare stem onmiskenbaar. Zij vroeg of ik DA3VTE gelezen had, tot mijne schande moest ik bekennen dat slechts enkele fragmenten mij bekend waren, en als zij aan den genialen balling van Florence , den diep beproefden zwerver dacht, dan drukte de schoone vrouw, een kleine editie van zijn Paradiso, met innigheid aan haar boezem, en lispelde met het zielvol oog hemelwaart, naauw hoorbaar: