is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar slechts de voornaamste routes hier worden opgegeven, zal men best doen zich voor de overige aan het postkantoor te informeren.

f'BANKEEiNG DER NIEUWSPAPIEEEN EK GEDRUKTE WERKEN

De Nieuwspapieren, Tydschriften en andere gedrukte Stukken, mits hoegenaamd geen schrift bevattende en van smalle kruisbanden voorzien, zullen bij de afzending gefrankeerd moeten worden. Voor Dagbladen één of meermalen in de week uitkomende één cent voor ieder nummer; voor Tijdschriften en andere gedrukte Stukken 2 cents voor ieder geheel vel.

De gedrukte Stukken, in de bus gevonden, zullen als brieven getaxeerd worden.

VEEZENDIN& VAN GELD OE GELDSWAABDE.

Er zijn aan het Postkantoor voor verzending van geld of geldswaarde, postwissels te bekomen, op een ander postkantoor betaalbaar. Voor provisie wordt 1 pet. van het bedrag bij de afgifte der wissels ingevorderd.

Het aanteekengeld der brieven bedraagt lü cents.