is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog blijft in de geschiedenis van ons Corps vóór de vacantie de diesvieriug van den Senatus Veterauorum te vermelden over; dit feest werd, in plaats van den op den Mei gevierd, met eene matinee musieale op de Sociëteit, een gemeenschappelijk diner bij de wed. bikkehs , en eene soiree musieale in het Park Tivoli onder directie van den heer stumpef , nadat de Sector des morgens op eene Corpsvergadering het verslag over het afgeloopen jaar had uitgebragt. Gruustig luidde dit verslag in bijna alle opzigten; want de gebeurtenissen van den laatsteu tijd hadden de onderlinge harmonie en het esprit de corps krachtig bevorderd, de Corpsvergaderingen waren goed bezocht, en alle instellingen bloeiden. (Mympia toch had den Maart met medewerking van het carrousel-gezelschap Hippomania in de met vlaggen en groen prachtig gedecoreerde stads-manege een nsm-ut gegeven, dat alle vorige in luister verre te boven ging; verscheidene leden gaven daarbij schitterende blijken van hunne bekwaamheid in de schermkunst en in de gymnastiek, en verschaften den toeschouwers een bij uitstek genoegelijken avond; maar boven alles mogten de meesterlijk uitgevoerde manoeuvres te paard de bewondering van het talrijk opgekomene publiek ten zeerste opwekken. Bij die gelegenheid -werd ook aan de beide schermmeesters ABSPOBL en vossENAEB een eereblijk door den Praeses overhandigd.