is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,Wel Ed. Heer!

Aan uw verzoek kan ik niet voldoen. Ik ken u wel nagenoeg niet, maar uwe herinnering aan een zeker feest van Aleph, „dat gij nog dezelfde zijt”, zegt mij genoeg. Uwe beginselen zijn de mijne niet. Gij begrijpt derhalve ” enz.

Deze brief werd door PApooE naar Utrecht gezonden aan een jong kandidaat in de godgeleerdheid, die, volgens afspraak van eenige jaren geleden, zijne eerste preek voor de gemeente van paloor zou houden. Hij had geschreven aan den ouderen „Vriend” en ontving bovenstaand antwoord aan den „Wel Ed. Heer”.

Paloor was daarom niet zonder vrienden. Hij had er vele, maar bijna alle behoorden tot hen, die hij vroeger niet mogt lijden. Nu waren zij zijne intimi. Getuige het fragment van een brief aan ZATfDSTEEsr, dat wij hier laten volgen.

„Gij hebt gelijk : de arbeider is zijn loon waard en waarom zouden wij dan zwoegen zonder genot te hebben van ons werken? Vroeger dacht ik er anders over, maar juist bij tijds ben ik van dien dwaalweg teruggekeerd. Met de groote menigte bouwde ik luchtkasteelen van een zoeken naar waarheid ; ik trachtte mij in zoogenaamde belangrijke wetenschappen te verdiepen, maar ik ben wat blijde

6