is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door de straten der stad,

Loerend steeds op zijn schat.

Dwaalt een knaap, die u mint uit den treure.

Sla hem gd, heb genê;

Zeg in vrede’s naam: »ja!”,..

Dat hij ’t kostelijk hart niet verscheurel

Zeg. ik bid u, geen «neen!”

leder hart is er één!

Ik vertrouw, dat je dit hebt begrepen!

Och! hoe vaak heeft zijn voet,

Om uw engelen-groet,

Niet de steenen der *** straat geslepen I

Schoone maagd!... stop! ai stop!...

Zie eens eventjes op

Van dat eindeloos strooken borduren.

De bewuste cliënt,

De geroerde patiënt

Stond je nekje reeds lang te be.glnren.

Hoor zijn hart toch ecns slaan.

Zie die bigg’lende traan,

Die zijn wangen afdruipt met een straaltje...

Hoor dat zuchten , lief kind!

Als ’t gefluit van den wind;...

(leef een oogwenkje rust aan je naaldje.

Als het teedere riet.

Aan den oever der vliet.

Dat verwoed door den storm wordt bewogen,