is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die, natuurlijk na biddend beraad,

Tot heil van Kerk en Staat

Dit beroep verheugd hebben aangenomen.

Dat mitsgaders bij de entree van een dier heeren

Men den redenaar heeft toegej nicht door te applaudiseren

Is iets, dat, volgens onze meening, minder goed in een kerk staat

Als dat zulks zich in den schouwburg doen laat.

Daar we daar juist van den schouwburg spreken.

Zullen we even den loop onzer kronijk breken.

En onze hulde brengen aau twee sujetten.

Waarop het kunstlievend publiek wel wat meer mogt letten,

We bedoelen hier natuurlijk korf, mitsgaders jan gras, ')

Zonder welke acteurs het personeel

Van DE VRIES niet veel,

Ja! zelfs een tooneel op zwart zaad was.

Ook werden weer op den jaardag onzer alma mater,

Ouder gewoonte, met fakkels eu trompetgeschater

Van een muziekale eerewacht

Aan eenige professoren serenades gebragt.

Voor welke eer echter een buitengewoon professor bedankte,

Daar het Z.Hooggel. in dit buitengewoon geval minder Bankte.

Ook bad bier eene nieuwe April-beweging plaats :

Namelijk gedurende twee dagen op de Marieplaats

Reden eenige vrienden van Jan rap en zijn maats

1) Men zoa bier kunnen lezen: uuok eu albreot;

Maar dat strookt mot ons metrum wat slecht.