is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat het jaar 1865 voor Academie en Corps geweest is, hoopt de verslaggever zijnen lezers in het kort aan te toonen. Was het geen jaar dat in de Academische annalen als bij uitstek belangrijk zal geboekt worden, er zullen toch voor de meesten onzer menige zoowel aangename als weemoedige herinneringen aan verbonden blijven. Leest en oordeelt.

Het was der redactie van den TJtrechtschen Studenten-Almanak voor 1865 gelukt nog vóór den aanvang der kers-vacantie haar papieren kind ter wereld te brengen. Werd hierdoor aan de eene zijde aan veler wenschen voldaan het verhinderde aan de andere zijde de vermelding van een hoogst belangrijk feit, waarvan de laatste maand van het jaar 1864 getuige was. Dat feit was de herstelling der vriendschapsbetrekkingen tusschen het Leidsche- en ütrechtsche Studenten-corps. Was er reeds veel geschreven en gesproken over de beste wijze waarop aan den dwazen toestand, door de gebeurtenissen van Januarij 1863 in het leven geroepen, een einde kon worden