is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het geweest zou zijn, dat HH. kamerverhuurders als bovengeuoemden, nog eenigen tijd langer op de schoolbanken hadden gezeten, en betere beoefenaars der hollandsche taal waren geweest, dan toch zou men zich over zulk eene schrijfwijze en spelling niet behoeven te ergeren.

P. J. S.