is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1867, 1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgang. Wie kan dit woord beter op den rechten prijs schatten dan de student, wien de gelegenheid zoo ruimschoots geschonken is om de vurige uitingen van het gemoed te temperen door den ernst van den wetenschappelijk gevormden geest? Wie vermag dit beter dan de Nederlandsche student, die de vrije wetenschap hoort verkondigen, omdat hij leeft in een vrij land? Wanneer wij recht hebben tot onze bewei’ing, dat ook in het afgeloopen jaar aan onze academie krachtdadige bewijzen zijn gegeven van dat streven naar vooruitgang, én in vrijheid én in wetenschap, dan mag ook de terugblik op dat jaar bevredigend worden genoemd.