is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1867, 1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontbrekende aan te vullen. Een ongelukkig lot waarlijk, zou dan het lot zijn van een’ Redacteur! Te denken, ja, ik moet wel, ik ben het zedelijk verpligt. Nolens vo’lens moet ik maar een idéé en onderwerp zoeken. Maar, zoo het slecht uitvalt, dan krijg ik het op mijn kop, en men vergeet dan dat ik wel gekozen ben om de stukken te beoordeelen en voor een nieuwen Almanak te zorgen, maar niet, om voor het Studentencorps te schrijven, wanneer dit er zelf geen lust toe heeft. Ik geloof dat men hier even goed als elders in het oog moet houden dat vrijheid het grootste sieraad is van den Student, en dat geen zedelijke dwang bij hem bestaan kan. En evenmin als men kan zeggen dat iemand college moet loepen om een goed Student te zijn, evenmin kan men beweren dat iemand in de Almanak moet schrijven om een goed Biilßteur te wezen. |

Het schijnt dat we zijn afgedwaald van ons onderwerp, maar gij zult toestemmen dat dit zoo erg met is, wanneer ik er op wijs dat men een huis nooit kan beoordeelen, zonder het ook den architect te doen. Zoo kunnen we ook onmogelijk over den Almanak eene opinie uitspreken zonder te letten op de Redacteuren. |

in het voorgaande heb ik u enkele meeningen over| den Almanak aangetoond, die niet de mijne zijn,i maar gij weet nog niet waarom de Almanak mij m* bevalt zoo als bij thans is. Omdat hij het karakter; m onafhankelükheid mist, dat hem voor allen nutl^