is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het slot de onderteekening. Datum is niet noodig, zoo ook de woonplaats van den afzender, indien deze in de plaats, waar het kantoor gevestigd is, woonachtig is.

Uitsrhrappingen, en boven-, tusschen-of over-schrijvingen. moeten behoorlijk worden gewaarmerkt.

De ISJederlandsche kantoren nemen berigten aan bij voorkeur in de Nederduitscbe, Fransche, Engelsche en Hoogduitsche talen.

TARIEF VOOR HET BUITENLAND.

Algiers ƒ 5,—.

België 1,—.

Corsika 3,50.

Duitschlaiid. 1“ kring 1— 10 mijlen ...» —,50.

2-= „ 10—45 , . . . „ I,—.

8® , boven de 45 , . . . „ 1,50.

Denemarken 2,75.

Frankrijk 2,—.

Gnekeulaml 3,50.

Groot-Brittannië en lerland 3,—• T .1 T ..• .7 nw.. o A

Idem Londen 2,4ü.

Italië 2,50.

Moldavië 2,—. xr..„. o o?.

Noorwegen 3,25, Pfirfiifrnl A 9^

rorfugal 4,25.

Kusland 4,—.

Servië 2,—,

> «panje 3,75. ei _

Tunis 5,—,

Turkije (Europeescli) 3,50.

Wallachije 2,<—,

Zweden 3,—.

Zwitserland . . „ 2,—,

Amerika tot 20 woorden te rekenen van Londen / 119. en ƒ5,95 voor ieder woord daarboven met (cigenaardi ?e) woordcntelling. Uus een enkelvoudig berictit ƒ 121,40.