is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p, Q. BRONDGEEST, Lector in de Geneeskunde.

Pkysische Diagnostiek, Woensdag en Vrijdag ten 5V2 ure. Propaedeuse der PhysiscJie Diagnostiek, Woensdag en

Vrijdag ten 1 ure.

J. p. T. VAN DER LITH, eerste Geneesheer in het Krankzinnigen-gesticht, titulair Iloogleeraar.

Psychiatrische klinische oefeningen, op later te bepalen uren.

In de faculteit der wis- en natuurkunde.

G. J. MULDER, geeft gedurende dezen cursus, wegens redenen van gezondheid, geen colleges.

P. lIARTINGi

Zoölogie, Maandag, Woensdag en Donderdag ten 11,

Dinsdag ten 10 ure.

Vergelijkende Anatomie, Physiologie en Histologie, Dinsdag en Donderdag ten 2 ure.

Oefeningen in het ontleden van dieren en in microscopische waarnemingen, dagelijks.

C. H. D. BUYS BALLOT.

Proefondervindelijke Natuurkunde, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag ten 1 ure.

Analytische Werktuigkunde, Dinsdag, Woensdag en Donderdag ten 11 ure.