is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Commissie voor het Studeuteu-Coucert . Tcreenigd in 1865

11. de Deaufoi't, Praeses.

P. Maas Geesteranus, Vice-Fraeses.

O. M. Blanckenliagen, 1® Secretaris.

A. C. H. Moll, 2® Secretaris.

F. A-. Bive, Fiscus.

Bestuur vau n.4NTA nohta.

P. Harting, Praeses.

A. Kerdijk, Vice-Fmeses.

I. Esser, Abactis.

,T. A. J. Klaassen, Fiscus.

,T. de Vrij-

P. ü. Gliante))ie de la Saussaye.

Bestuur vau het Zauggezelsehap Apollo.

Directeur: de heer Craaijvanger.

F. A. Rive, Praeses.

J. Riemens, Vice-Fraeses.

F. Caudri, Abactis.

J. Kops, Fiscus.

S. S. de Koe, Vicarius.