is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BITTERKOEKJES.

I.

Een Toor Elise,

DIK EEO QBAAQ een MAN HAD.

Ja, plooi uw fraaiaten waaier uit,

Vlecht, vroolijk wicht van dertig jaren!

Den Bchoonsten krans u in de haren:

Nog éénmaal ba 1,... en dan is ’t uit!

Drijf ’t ijzer vlug langs strook en baan,

Al rolt een traan in blauw en stijfsel.

Ach! hoe gering is ’t overblijfsel

Van zóóveel h00p!... één bal!!... gedaan!

Tooi, wat ge kunt, met bloem en strik,

Omgord uw breedste crinoline,

A mauvais jeu fais bonne mine

In ’t laatst gewichtig oogenblik!

O gij! wier oog, wier schoone vorm.

Wel veler harten heeft hetooverd.

Maar lacy! nog niet één veroverd.

Houd moed! ge danst voor ’t laatste storm'