is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens op onverschilligen toon: (die desnoods naderhand ook voor minachting kan gelden) »en wat moet die sigaar nu wel kosten?” »Raad eens” wordt u geantwoord. Gij maakt nog eens eenige der voorgeschreven gebaren, en terwijl gij geheel met uwe sigaar bezig schijnt, neemt gij ondertusschen ter sluiks, en met een schelen blik, het gelaat van uwen gastheer waar. Zoekt hij u listiglijk te bedriegen, dan ziet gij licht eenige verandering, hetzij een kwalijk verborgen glimlachje of eenig ander teeken; bij al uwe indrukwekkende gezichtsversnijdingen, zal zijn gelaat dan niet geheel ernstig blijven. Is dit echter het geval, neemt gij daarop geene al te angstige spanning waar, of zijn bedrog ook feil zal slaan, dan is het tien tegen één, dat het werkelijk iets goeds is, en dat hij werkelijk uw gevoelen heeft willen weten, of de koopman hem voor goed geld goede waar heeft gegeven. Valt nu uwe prijsbepaling verkeerd uit, dan is natuurlijk óf de sigaar wonder goed in zijn soort, óf verstopt en abominabel voor het geld. Gij kunt dan gerust uwe meening volhouden, want quaesties van smaak zijn niet door eene rechtbank uit 'te maken.

Nog een kennersvak, mijn zoon, moet hier vooral niet onbesproken blijven, daar het tegenwoordig zeer in de mode is. Wordt kenner in litteratuur , dit maakt u onherroepelijk tot eenen beschaafden en ontwikkel" den mensch. Maar papa, zegt gij mogelijk, gij weet immers wel, dat ik verleden jaar wanhopig in Xenophon ben blijven steken, en nog niet aan Homerus gekomen