is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

’t leegmsilen van (kn grootsten plas, dien hij in zijn leven zag, als oen uniek feit in de wereldgoscliiedenis beschouwt. Als een dergeryko naïviteit kan ik in den Protestantschen leek nog wel verdragen, dat hij een hervorming als die van 1517 de hervorming blijft noemen. Maar voor den wetenschappelijk ontwikkelde gaat dat niet meer aan. Immers hij behoort op ieder gegeven oogenblik a vol d’oiseau te overzien: alle tijden, alle landen, alle volken, alle godsdiensten, alle hervormingen op ieder gebied. Wil hij dus eens in het jaar een stichter van een nieuwen godsdienst herdenken, hij denkt bijv. allereerst aan den Boeddha Sakia Moeni, wiens leer tegenwoordig misschien nog meer aanhangers telt, dan alle Lutherschen die ooit geleefd hebben samen; en wil hij eens in het jaar een hervorming van het menschengeslacht herdenken, hij bedenkt zich wel tweemaal eer hij Luther’s hervorming de hervorming noemt.

Trouwens wat heeft die hervorming eigenlijk aangebracht? Dat er eenige kloosters zijn opgeruimd; goed maar bedreigen ze in onze dagen de Theologanten niet weder met de kloostermuren van een Seminarie, waar hun de vrije blik op de wereld zal worden belemmerd, en hun vrij wetenschappelijk onderzoek meer dan waarschijnlijk aan banden gelegd, zoodat bij den rechtgeaarden Theologant de wensch opkomt, dat er maar spoedig leerstoelen voor Roomsch-Katholieke hoogleeraren zullen worden opengesteld, liever dan dat de Theologie van de Academie wordt verbannen tot