is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezien, in het eerst, mag ik zo een reis acht of tien in het collegie zijn geweest.

Heintje.

“W at doeje den heelen dag ?

Kakel.

Banketeeren, Eeten , Drinken, Fatoetiën , Piketten , Tiktakken, Verkeeren en al zulke exercitiën, die de studenten gewoon zijn te doen.

Heintje.

Maar, dat doeje niet altijd? immers, dat kan ik niet vermoên.

Kakel.

Xeen toch niet.

Heintje.

Wat doeje dan meer?

Kakel.

Vechten, kratsen*) of slaapen, daar heb je de heele studie,

Heintje.

Maar hoe kwam je aan ’tgeld, daar ge dat al tem aal van hebt kunnen doen? Ik weet wel dat je Mama je veel toesteekt, maar dat kan daar niet aan helpen, op wat fatsoen krijg je ’t?

Kakel.

Ik zaltje vertellen. We koopen somtijds twintig, dertig,

*) De studenten van dien tijd liepen dikwijls des nachts met ontblooten degen over straat, waarmede door hen op de steenen „gekratst” werd om de „filistijnen” of ratelaars uit te dagen, met wien zij niet zelden handgemeen werden.