is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ja veertig gulden aan boeken, die we op de rcekening laaten stellen; die boeken verknopen we voort weer bij een andere boekverkooper contant voor wat minder *). Al mijn goed, de gordijnen van mijn bed, zelf al mijn dekens op één na zijn verkocht.

Heintje.

Hoe hebje dan deze koude winter door gebrkgt ?

KA.REL,

Heel wel. Als ik koud werd, kreeg ik een pakket met reekeningen voor den dag , die ik schuldig ben aan de Waerden, Kaatsbaan, Pok-meesters, Pasteibakkers, Wijnkopers, enz.; ik leize op mijn bed, die maakte me zo bang, dat ik aanstonds begon te zweten.

Heintje.

Maar zou het niet beter zijn dat ge naerstig studeerde , om tot je promotie te geraaken ?

K/tREL.

Als men al gepromeveert most werden, ’t zijn groote gekken, die veel daarom studeeren , want als men een Professor op sommige academiën de handen maar smeert, je werdt en noch wel summa cum laude gepromeveert. Maar wat helpt het promoveeren? hoe veele ziet men, die der bul wel om een twintig gulden daarna weer zouden willen verkoopen , want ze winnen der niet een duit mee.

*) Aan verscheidene academies trachtte men dit misbruik tegen te gaan. Zoo vaardigde de Utrechtsche vroedschap, 13 Oct. 1721, eene resolutie uit tegen de „quade practijken” der boekverkoopers, welke deze boeken opkochten. Zie Van de Watee, Qr. Ulr. tlacc. D. IH. B. 11. Tit. 6.