is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1888, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dominus Tetardus, pastor in Deijnum.

t Dominus Tetardus, pastor in Blessum, ipse obiit Oterdum anno ’B3. Requiescat in pace.

Eelcko van Heringa, de Wensum, cum uxore.

Douve van Walta, cujus uxor obiit Emdae anno ’B2 et ibi honorabiliter sepulta. Requiescat in pace.

t Rijordt van Walta, faendrich van hopman Boijmar, obiit ante Lochum anno ’B2 et sepultus Grol. Requiescat in Domino.

Doecko van Fons, cum uxore, van Jorwirdt.

t Sybout Mr. Annis, van Jorwirdt, obiit soldat Groningae anno ’B2 in Domino.

Doedde Hotzes, van Jorwirt, soldat.

Jacob H. Meijnnertszon, van Oesterwierum cum fratre, qui obiit.

Mr, Jan van Beers, sckolmeisler.

Syurdt Jochims, van Hylard, soldat van hopman Oamminga.

Menaldemadeel.

Dominus Paulus Stonenbrenck, pastor in Englum. Dominus Barnardus Nicolay, pastor in Marssum.

Dominus Cornelius, pastor in Slappeterp.

t Hobbe vanOckinga, prebendarius in Donrijp (sic.), adelman van hopman Ockinga, obiit ante Visvliet anno ’Bl. Requiescat in Domino.

Jonge Lolle van Ockinga, Con. Mat®, grietman van den Gretenije vorscreven, ende lutenant van mijnheer van Billy’s vandel.

t Tiepcke van Gerbranda cum uxore, cujus filia obiit anno ’Bl Groningae et ipse obiit Emdae anno ’B2. Requiescat in pace.