is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1888, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sebaateno, Egli prima di venire a Horna, costitui, sulle tracce de’ suoi Predecessori, cbe conservavano il sud.o Vicariato, quattro Pro-Vicarii, cioè Giacomo Catz, Ugone Van Huss, Martino de Swaen e Teodoro Groenhout, quantunque la Sacra Congregazione avesse scritto essere sua meute, che riguardo a questo punto si deputasse Pro-Vicario di tutte Ie Missioni Teodoro Cock, uomo invero zelosissimoj e questi Pro-Vicarii, eccettuato Martino de Swaen, che rispettó e übbidi agli Ordini della S® Sede, furono appunto quelli, che incominciarono lo schisma, lo proseguirono, e deplorabilmente lo consumarono come si incomincerh adesso a spiegare.

In una particolare deputata Congregazione si ebbe a Koma rigoroso esame dello stato delle Missioni e deir amminiatrazione del Vicario Apostolico Sebasteno, cbe fu aacoltato dl viva voce e per iscritli pienissimamente. Alla fine si trovö convinto della sua erronea dottrina, talmente che ebbe egli anche I’ai'dire di ris-

aartsbissohop van Sebaste. Voordat hij zich naar Koine begaf, stelde hij naar het voorbeeld zijner voorgangers, die het bovengenoemde Vicariaat in stand hadden gehouden, vier Provicarissen aan, namelijk Jakob Catz, Hugo van Heussen, Martinus de Swaen en Theodorus Groenhout, in weerwil dat de H. Congregatie het als haar uitdrukkelijk verlangen had voorgeschreven, dat men in deze betrekking Theodorus de Cock, een man van waarlijk zeer grooten ijver, tot Pro-Vicaris der gezamenlijke Missiën zou aanstellen. Die Pro-Vicarissen nu, uitgenomen Martinus de Swaen, die de bevelen van den H. Stoel eerbiedigde en volgde, waren juist diegenen, die het schisma begonnen, voortzetten, en helaas ook voltooiden, gelijk aanstonds zal worden medegedeeld.

In eene afzonderlijk daartoe afgevaargdigde Congregatie werd te Home een streng onderzoek ingesteld aangaande den toestand der Missiën en liet bestuur van den Apostolischen Vicaris Sebastenus, die mondeling werd aangeboord, en eindelijk werd uit zijne ge-