is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arend Pieck, „een rijck en dapper edelman,” zijnen vader in het bezit van het Hooge Huis, doch liet dit

Walraven Pieck Arends broeder, ridder, heer van Wolfsweerd en van ’t Lage Huis, ambtman in 1459, (a. w. n”. 338.)

Walraven Pieck Arends zoon, heer van ’t Hooge Huis, ambtman in 1480 en vervolgens.

Cornelis Pieck Arendszoon, heer van’t Hooge Huis, ambtman in 1493 en vervolgens tot 1511; nog in 1514 onderteekent hij zich «amptman tot Beest unnd Reynoy,» wij meenen echter dat dit geschiedde om zijne aanspraken te laten gelden, zonder dat hij werkelijk ambtman was. Op gelijke wijze noemde de zoon van zijn oudsten broeder, Frederik Pieck in 1494 zich «amptman van Beest und van Reynoy», schoon Cornelis, de oom, toen de ambtmannij bezat.

Steven van der Capellen, op 7 Febrauri 1502 door hertog Karei aangesteld, omdat Cornelis Pieck de zijde der Hollanders hield; maar zoolang Cornelis Pieck in bezit bleef van ’t Hooge Huis, zal hij St. van de Capellen wel uit het ambt hebben geweerd.

Walraven Pieck, heer van Wolfsweerd en van ’t Lage Huis, kleinzoon van den voornoemden ridder Walraven, bezat de ambtmannij in pandschap, totdat ze in 1525 werd ingelost door:

Evert van Boerne, die de ambtmannij waarnam voor zijn onmondigen zoon Gijsbert, hem gebaard door Willempje Pieck Gijsbertsdr.

Gijsbert van Deerne, ambtman in 1538.

Goerd van Erp, ambtman in 1544 en 1550, naar het schijnt weer uit kracht van pandschap.

Klaas Pieck Jacobs zoon, in 1566 en vervolgens ambtman tot minstens 1589.

Willem Pieck, Jelis zoon, oomzegger van den voorgaanden, wint de ambtmannij in 1590 en bezit die tot 1627.

Jelis Pieck Willems zoon, ambtman van 1627 tot 1650.

Jacob Pieck, J elis zoon, heer van Brakel, ambtman van 1650—1675.

Willem Pieck, heer van Enspiek, aangesteld 30 Octob. 1675, waarschijnlijk als boedelberedder van zijn overleden broeder Jacob.

Eustatius van Bronckhorst, ambtman van 2 Novemb. 1075, wellicht als pandhouder.

Karei Pieck Jacobs zoon, heer van Brakel en Zoelen, ambtman sedert 1688.

Willem Hendrik Pieck Kareis zoon, heer van Brakel, Enspiek en Zoelen, ambtman van 1724—1758.