is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijns tot Tonis Vernes huis bij Mokeren und die richter und die here van Arssen; facit 36 st.

Item uuyt heveell gegaen tot here Wessell bij etlicke van de vicarien, soe sij aver ons aen die kerckenrekenkamer wolden suppliciereu om oer memory und celebrant; daer vertert 10 str.

Item als wij op dach Mathie mytten vicarien verdragen, des namiddages mit ons dach-holderen verdroncken 2 dall.

Item als ick myt Soest und Wissinck dat verdrach tusschen den vicarien (ende ons) ontworpen, laeten halen 2 vanen mollen, 12 str.

Item mr Rutger gegeven op dat verdrach, dat aen die hondert gulden, die toegelacht worden den vicarien luyt des verdrachs, noch ontbraken, 36 st.

Item den custer gedaen 4 str., om syne sluetelen te kopen.

Noch altera Mathei twe serjanten gecregen, die de knechten weder van die kerck dreven, soe sij weder aen die kerck waren; gogen 36 strs.

Noch enen soldaet totten rectoer gegeven, dat hij ons die saeken uuytdroech uijt (’t) schyp van Huessen, 35 strs.

Noch (heft) Schevichaven enen serjant gecregen, die ons guet door die wacht bracht; den gegeven in presentie (van) Schevichaven und heer Berndt, Sancte Agnieten, 30 str.

Noch ons langh yzeren roede gekofft voer 12 strs.

Noch des custers bedtijke gekofft voer en Holl. daler, ad 85 stuv.

Noch drie slaeten gekofft voer 16 strs.

Noch tho Huessen laeten vueren een grote kyst;