is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ücentia. Remedium liuic malo aliud ignoro, quam quod decreverim neminem istorum canonicorum ad Ordines admittere, nisi juret, se clericalem habitmn esse gestaturum. A censuris ecclesiasticis medela non videtur petenda, quod haereticus magistratus cogeret ad illarum violationem istos, qui vellent eas servare, earumque contemptoribua auxilium praeberet. Praetendit enim Brandenburgicus princeps, se esse religionis caput et se penes esse dumtaxat potestatem ecclesiasticos puniendi aut beneficiis donandi.

Alii istius provinciae immorigeri el exleges se a mea eximerunt obedientia, quod eam dumtaxat episcopo Ultrajecteusi et non Vicario Ap“ a se debitam asseraut, quod Vicarius Ap™® solis foederati Belgii missiouariis, nou vero cauouicis aut ecclesiasticis ducatus Clivieusis sit praefectus. Hauc replicam qua potui arte elisi; attameu cupio ab Emiuentiis Vestris doceri, quid mibi similibus Cliviae clericis reponeudum sit.

Quatuor murata oppida, totidem enim suut oppida istius ducatus —, sub Ultrajecteusi arcbiepiscopatu et auuexi illis pagi bene mereutur, ut ipsis episcopalis cura nou desit, quare iterum atque iterum cupio , ut me instruant Em“ Vestrae, ue erga istos coutumaces sim inermis.

Quid speciatim in uuo quoque oppido pagoque a me actum sit, diarium iudicet, quod unus illorum presbyterorum couscripsit, qui laboris et itineris fuere comités.

Absoluta Cliviae visitatioue, partem Transisulauiae et Velaviam visitavi, eo fructu, qui louge vota mea superavit. Illis in oppidis, übi episcopale uomeu erat borrori ab Moriasterieuse bellum, veluti angelus Domini, (aestimarunt enim me louge super id, quod est in me) eliam ab ipsis baereticis exceptus sum. Gongregationes