Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit huis bezat, placht men het reeds aan te duiden met den naam, dien het thans voert. In het midden der eeuw was het de eigendom van jonker Hendrik Penninck, gehuwd met Oatharina Stegeman, en kwam vervolgens als bruidschat met hunne dochter Agnes Maria aan Eoelof van Hoevel tot Westerflier Palickszoon . Bij koop ging het straks over aan Willen Hendrik van Doetinchem tot de Kemnade, wiens erfdochter Marie Louise het ten huwelijk medebracht aan Roelof Jan Michiel van Hoevel tot Weterflier en na diens dood aan haar tweeden man, Hendrik Jan Knoppert tot den Wesenberg. Bij haar overlijden in 1802 werd de Katholieke gemeente van Olst voor goed op den Boscamp gevestigd. Doch hierover gewagen wij in het derde gedeelte.

Oostwaarts van den Boscamp ligt Overmarsch, een aanzienlijk goed, dat wij in 1470 reeds vermeld vinden. Want in November van dat jaar werd Willem ten Stalie door Utrechts Bisschop beleend met de grove en smalle tienden van het goed Overmarsch in het kerspel van Olst. In 1486 gingen deze tienden over aan de Hueging’s, die ten jare 1532 nog in het bezit daarvan voorkomen. Na het midden der eeuw schijnt de Katholieke jonker Arnold van der Marsch bezitter van gemeld goed te zijn geweest. Zeker althans moet het in Januari 1676 aan een vermogend Katholiek hebben toebehoord, omdat op den eersten Zondag van genoemde maand door pater du Jumont op Overmarsch werd gekerkt , gelijk wij later zullen zien. Op het einde der vorigen eeuw waren de jonkers Knoppert van den Boscamp bezitters van het besproken goed, brachten het straks in veiling en droegen bij koop het over aan den meiër Antoon Overmars gehuwd met Antonia Eg-

Sluiten