Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stompwijk, 26. 445. DE Streek, 10. 38.

SwAEN (Mart. de), provic. 438. 465 v. SwiLLEBROEK, 196.

T.

Taem (Rud.), van S. Marie, 158w.

Teïlingen (Aug. van), S. J. te Amsterdam, 240 v.

Terhobnte (Bonav.), capuc. te Almelo , 41.

(Herm.), aartspr. van Twente, 460. Terhunnepe, klooster, 416. 418.

Texel, 10. 38. 469. Theodoricus, proost van S. Jan, 133. Tholen, 16. 46.

Tiel, 7. 34. 186. 442. Tongeren (Hcnr. van) , dom. te Leeuwarden, 372.

Torre (Jac. de la), Vic. Apost, 35. 50. 199. 208. TrallensisEpiscopus, 174.198n00t. 199. 208. 278.

Teemonia (Reyn. de), dom. te Zwolle, 361 v.

Tuys (Otto), pr. te Netterdeu? 296. Twello, 266. Twente, 12. 41. 42. 196. 197. 222. 460.

U.

Uitgeest, 9. 466.

Uithuizen, 475. ÜLTT, 454. Ummen (Ger van), deken van S. Pieter, 138.

Ute; LOE (Zweder), kan. te Utrecht, 416.

Uthecht, 4. 26. 30. 31. 53. 87vv. 181vv. 210. 212. 223. 232. 267vv. 273vv. 282. 288. 441.

—• aartsbisdom, 4—B. 18. 30—35. 53. 232 v. 290.

CoEcilium Vicariatns, 181vv. 196. 208. 209. 232 v. 269. 438. achter de Twijestraat, 116.

augustijnen, 183. commandeur van S. Jan, 4. 31.

dominicanen, 183.

S. Jan, 133. Jesuieten, 182. 270. S. Maria, 91. 158.

Utrecht, S. Martinus, 94. 104. 113. 158. 298vv.

S. Paulns-abdij, 136.

—• S. Petrus, 94. 133. 138. 146. 148. 160vv.

S. Salvator, 90. 91. 157. 163. 329vv. 390.

V.

DE Veenen, 31, Veenhuizen (bij Deventer), 264 v. Veere, 16. 46. 464.

Velden (Mart. v. d.), past. te Stompwijk, 26. Velp (bij Grave), 213. DE Vell'WE , 104—106. 222. 263vv.

Velzen, 8. 465. Vprborcii (Clemens Jansz.), past. van Everdingen, 172. Verdam? 212.

Verheyden (Joan.), past. te Kaalte, 431. Vette (Petrus), vic. te Kampen, 77vv. VxANEN, 6. 33. 93. 185. 213. 442.

Vingelbcrcii (Wilh.), vic. te Kampen, 339.

VisscHEß (Theod. de), kan. van Haarlem, 438. 469. Vlaardingen, 192. 447.

Vlel'ten, 213. 443. Vlissikgen, 16. 46. 464.

Vogelenzang, 465. VoiRST (Gosw. van), vic. te Kampen, 339. 349. VoLLENiiovEN, 11.40. 195. 369. 426.

Voorst (Helmich van), kan. van Deventer, 394 v. VORCIITEN, 265.

VORDEN, 457.

VosMEER (Sasb.), Vic. Apost. 19.

Voss (Henr.), pr. te Utrecht, 157. Vrede (Joan de), past. te Genderlngen, 322. Vresck (Corn.), past. van Everdin-

gen, 172. Vriesland, 222. 233. 472 f.

w.

Waaijer (Arn.), past. te Zwolle, 196. 426 v.

(Joan.), jiast. te Zwolle, 426. Wachtelaar, (Joan.),past. teUtrecht, 26.

Sluiten