is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37. Somtijds heet deze abt eenvoudig Jan van Goch.

Gekozen of aangesteld. Afgetreden. Overleden. 36. Jacobus de Esden tusschen 2 Mei en 1 Juni 1544 1544 genoegzaam zeker vóór 1 Juni en zoo niet overl. dan tocbafgtr. vóór dien datum. 37. JoHAN Kokteb van Goch. . omtr. Pinkst. = lJunils44 28 Pebr. 1545 38. Petek van Zuijeen Mrt. of begin Juli of Aug. 15 Dec. 1563 V. April 1545 1561 oud 60 j. 39. JoHAN VAN DEN HoTE .... vermoedelijk Ang. 1561 In de lente van 1592 * Prederick van Winssen.... 1592 vóór 28 Aug. 1620 0. st. 40. Gdieiblmus Quisihout. . . , 1672 1 Mei 1680 ?

38. Ook wel van Zuren of in het latijn Petrus Zuringus a Zutphania.

39. [Somtijds eenvoudig gen. Jan van Grimbergen, ook Jan van der Hoech, of ook wel Jan van Haeffden.

* De hoe apostata plura postea, Heet aegerrime, debehimus scribere. Ex Roovers nonnulla jam vidimus (ibid. blz. 244), qui vocat solummodo coadjutorem. Saepe tamen, uti compertum habemus, in epistolis abbas scribitur, et vix dubito quin confirmationem aeceperit. Si insuper benedictionis munus consecutus fuerit (de quo nil constat), eo sane turpior ejus lapsus. Quidquid sit, non meretur adscribi catalogo dignissimorum praelatorum Insulae B. Mariae. Annumeretur apostatis et haereticis luctuosi illius temporis, qui tanta mala fecerunt Ecclesiae.

40. Zie over dezen abt Dl. XV, blz. 256vv.

') En hiernaar moet verbeterd worden hetgeen gezegd wordt Dl. XV, blz. 227 en 228.