Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewijd 15 August. 1853, kapel, te Groenio tot Sept. 1856, te Zevenaar tot 1866, sedert Febr. 1866 pastoor te Warrega; hier plotseling overleden 19 Januari 1878 • begraven den 24«” op het Eoomsch kerkhof zijner geboorteplaats.

Joann. Henric. Eeghuu, \ Sept. 1837 geboren te Berghuizen onder Oldenzaal, gewijd 10 August. 1864, kapel, te Weerselo tot 1871, te Denekamp tot Bec’. 1873, te Boerhaar tot de lente van 1878, komt dan als pastoor te Warrega en vertrekt tegen Juli 1882 naar Albergen.

Bernard. Henric. Berndes, geb. te Harlingen 25 Octob 1840, gewijd 10 Aug. 1867, kapelaan te Yinkeveen tot 1876, te HUversum tot 1882, sedert Juli 1882 pastoor te Warrega. Hem schenke Gods goedheid nog vele jaren met rijke vruchten.

Bijlage D.

Lijst van het zilverwerk, dat de kerk van Irnsum

in de eeuw bezat.

1. Een silver(en) venerabile, nieuw gemaakt (in) 1741.

2. Een groote silver(en) kelk met een pateen en verheeven silver(en) deksel, waarop een kruis, konnende dienen tot een ciborie, alles wel overgult.

3. Drie silver(en) kelken met patenen en een silver(en) lepeltje.

4. Twe(e) silver(en) pullen met een silveren schoteltje, en silveren communicanten-beeker.

5. Een silver(en) hosti-doos.

6. Twe(e) kleine silver(en) kandelaars.

Archief XX.

20

Sluiten