is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1894Een En Twintigste Deel, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sue venerande persone sed et Sedis Apostolice supplicamus honorifice acceptari et exaudiri, ut tam salubre negotium apud vos pro animarum salute etiam publicetur, quemadmodum jam a domino nostro graciossimo Coloniensi et capitulo ejus ecclesie est acceptum, admissum, et devotissime per civitatem et dyocesim undique per doctores publicatur. Facietes in boe una nobisum Deo gratum servitium et Sedi Apostolice obsequium.

Datum Coloniae anno Domini LXXX septimo, die mensis Marcii octava.

D. 6. A. bl. 87.

David van Boergondië bisschep te Utrecht schrijft aan het Domkapittel aldaar ten gunste van Mr. Arend van ’s Gravensande, opdat deze als des proosten officiaal wprde toegelaten. 10 Mei 1488.

David van Bourgondiën bisscop t’Utrecht.

Eerbare, lieve, getrutve ende vriende.

Die eersame meister Symon van der Sluys, doemproest onser kercken ten Doem aldair, heeft ons te kennen doen geven, woe hij omme sijnen officialschap te bewaren sonderlinge betruwen hebbende tot meyster Aerndt van ’s Grevensande, canonic onser kercken ten Doem aldair, een goet doegesam persone wezende, hem gemaict ende gestalt heeft sijnen officiaell, hopende ende menende, hie des waill bequame geweest sonde sijn.

Nyet te myn soe dieselve meister Aernt noch nyet voll geprovent is, allene in gebreck wezende van vier maenden tijts toecoemende, doen gij dairop weigeringe, woe waill hie in allen mit gueden bescheide geerne wisheit doen sonde; dat tot groten achterdeell van meister Symon voirs. comende is, begerende van ons (dat) wij des aen ü deden scrijven, versoekende (dat)