is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1894Een En Twintigste Deel, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cebant, litterasque nondum fore sigillatas, prout ipse hoe Dominationibus V. R. ante adventum ineum latius suis scriptis significavit. Gum autem hesterno die accessissem dominum audientiarium et percepissem, nichil adhuc fuisse sigillatum, sumpto alio consilio, fuerunt litterq conscrlptq in debita forma conformes illis, quas Rex Castellq felicis recordationis concessit sine aliqua limitatione, et speramus, uno aut alio modo illam posse obtinere, prout hoe latius significo venerabili viro d“°Adriano Ram confratri nostro. Hodie, uti credo, sigillabitur. Et quia Dominationes Vestrq Rev. aliquos, uti accepi, sint missurq ad Antverpiam ad conferendum cum abbate S‘‘Huberti, qui nondum venit licet expectetur indies, ne id frustra fiat, dedimus ordinem ad intelLgendum, quando abbas ipse in propinquo erit et tune cum celeritate significabimus. Omnipotens Deus conservet in terra easdem V. R. Dominationes.

Ex Bruxellis XX*» Septembris a“ X®.

E. V. R. D. humilis confrater:

(get.) W. Hbda.

D. 6. A. bl. 535.

Karei Hertog van Gelder dringt aan bij deken en kapittel van den Dom te Utrecht, opdat zij de volle nalatenschap van Mr. Johan Krijss, hunnen medekanunnik aan de executeuren van diens testament laten volgen. 9 Maart 1513.

Kairle, hertouge van Gelre ind van Guylich ind greve van Zutpben.

Waardige, Edele, Hoichgeleerde ind Eirbaire, Lieve ind Andechtige.

Die executoren zalige meyster Johans Krijss hebben ons clegelick to kennen gegeven, woe dat een van U

Archief XXL

5