Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nus de Walle .... (zijn leven lang al de vruchten van dit beneficie mag trekken zonder tot de onera gehouden te zijn). Praesentatio et collatie ejusdem altaris ad rectorem ecclesiae in Gronlo perpetuo devolvetur. (De nieuwe vicaris moet zijn) in sacerdotio constitutus vel qui infra annum ab accepta collatione se faciat in sacerdotem promoveri. (De vicaris moet) in oppido Gronlo residentiam personalem (houden. Hij is in de Vasten gehouden) ad missam quotidianam exceptis Dominicis et Festis; (buiten de vasten moet hij 4 missen in de week doen. De ouders van den stichter zijn) Engelbertus de Walle et Mechtildis conjux sua. (De rector scolarum in Gronlo wordt ook in den brief vermeld). Datum anno Domini MCCCCVII, die Mariae Magdalenae.

Getrokken uit het afschrift van P. Bondam.

19.

Broeder Johan van Belbrugge, regulier kanunik van Bethlem in Gaanderen, schenkt, met toestemming van zijn proost, aan den Aalmoezenkorf te Groenio een vasten uitgang uit het goed Wensink in de buurschap Avest. 27 Januari 1414

Nos prepositus et conventus monasterii Regularium in Belheem Trajectensis diocesis notum facimus ..., quod redditus perpetuos et annuos duorum maldorum siliginis mensure Gronlensis et quatuor solidorum monete Daventriensis, nobis et nostro monasterio ex bonis Wensync in burscapio Aues in parochia Gronlensi sitis debitos et in festo S‘* Martini hyemalis annuatim persolvendos, domino seu fratri Johanni de Belbrugge ’)

') Deze was op 2 August. 1383, toen hij de „leenware” van ’t goed Belbrugge in Lintvelde aankocht, domheer te Munster;

Sluiten