is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

It. noch in rostand gerekent van de« jair van XXVII, doe wij branden, VIP LXIIII Arn. gl. VIII tuyn ') V lib.

It. noch in den jair van XXVIII in restand gerekent M. XVII Arn. gl. Welcke restand dat meeste deel verloreïi bleve», overmits des brants wil enie der ledigber jaren dat dat lant in onsen veld ende in den land van Bueren stil lach, mde dat volc verbijstert wairt.

It. in den jair van XXVII Martini &nde XXVIII Petri ledicb gelegefi in onsen veld, doen wij verbrand werden, Xr Mecb. SC.

It. onss tyenden tot Beesd ende in onsen veld HIP Mecb. SC.

It. noch alsoe vele in den jair van XXVIII Martini ende XXIX Petri. Dats XVIIP {sic) Mecb. sc.

Sum. van de» II jaren XXXVP Mecb. sc. Yacit VI“ VIP Arn. gl. bebalven die restand.

Non credit»r, wa»t bij die pech ter nyet over en levert van den jaire» etc. ind die dat scbuldicli bleven sijnt.

It. soe rekent die abt dat restant an oen, (\uod no» creditwr, wa»t wij die bewising per partes niet gbeboirt en hebben van jair te jair, als men dat scbuldicb is te bewisen.

Dits alsulke scolt, als die abt bewijsde op die voirscr. rekeninge, welc bij gemaect badde tegen deze voirscr. stilligginge van pacht ende ongeboirden restant, ende ander scade, welc dat goidsbuys geleden bad in den brand, om die lijffguede mede te betalen, en«/e anders jairguld, enc?e dat co»vent te balden.

') Tuyn of Twyn, van iwij = twee, schijnt zeker dubbel munt te beduiden (?)