Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en volbracht heeft (soe hij seit) dat hij daarvan hlijcken sal indien ’t noot sij soe beloeft hij alhier voor ons soepen voornt nu te paeschen eerstcomen A” 60 ter tafelen Goids te gaen en hë(m) daertoe te bereijden gelijck een oprecht kersten mensch schuldig is ende behoirt te doen Ingevalle hij des nijet en doet, soe confenteert de voorn: Mr. Hendrick dat onze L Vrouwe oft haer gein hem alsdan dairvan sal moge straffen en corrigere sulcx als nae recht dairva behoirt te geschiëne Actum den lesten december 1559.

Henrick Valck Jams Adriaen Andriess (Soepen).

Oirconden dat voor ons quam Salomon Willemzen , pbr, vicaris in Leerbrouck, (Hier wordt een stuk land aan Aert Vos Sanders toegezegd) en dat mit die helft van de laste van 35 st sjaers als die vicaris van Sunte Marie Magdalena altaer binnen Hueklem daerop spreken heeft etc.

Actum 1 Febr. 1560.

Claes diamentz Henrick Valck Jams (Soepen).

Dat voor ons gecompareert syn Steers Willemsen mit sijn kijnderen bij namen Willem Steersz Marike Steersz en Anna en Willemke Steersz en stelden in handen van Jan brants als volui van heer Jan die Vael pbr. canonicka tot Zaltbommel een achtercamp gelegen in de lantsing daer bove die Oruysbroeders tot Asperen en beneden pauwels fessz, strekken van halff lantfreijd in ge atf tot die halff rietcampsche weteringe toe etc.

Actum 1560 1 Aprilis.

Sluiten