Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„aan de wanden twee wapenborden van het oud adelijk „huis der Sasse’n d’lsselt/’

Onbekend is het wat van voormeld beeldje geworden is. De wapenborden, die Pijpers in de kapel zag hangen, waren waarschijnlijk die van voornoemde Geertruijd van Ysselt en hare zuster Elisabeth Maria Charlotta van Ysselt, welke er nog in hangen.

De kapel van Ysselt was tegen het huis Ysselt aangebouwd, doch heeft dit huis overleefd, want terwijl dit afgebroken werd kort nadat Jacoh van Dam daarvan als voorzegd eigenaar was geworden, bestaat de kapel nog altijd. Een gedeelte daarvan dient tegenwoordig tot woning van den boer, die thans de plaats in huur heeft, waarop vroeger eens het huis Ysselt zich verhief. Het gedeelte der kapel, waarin oudtijds het altaar stond, heeft nog de gedaante van eene kapel behouden. De geschilderde glasruiten, die daar vroeger in de ramen stonden, bestaan echter niet meer. Er staat daarin nog eene plank op schragen, die volgens de overlevering het altaar moet geweest zijn. Ook hangen daarin nog behalve die van meergenoemde Geertruijd van Ysselt en van hare zuster Elisaheth Maria (Jharlotta van Ysselt eenige rouwhorden van de familie van Dam. Volgens den schrijver van den Tegenwoordigen Staat werden in de kapel van Ysselt in vroegere tijden van Ysselts begraven. "Wie dezen waren is ons onbekend, doch wat ons wel bekend is, is dat ouder voorbedoeld gedeelte der kapel, dat nu nog het uiterlijk van eene kapel heeft, een grafkelder is, die thans nog tot begraafplaats dient voor da familie van Dam van Isselt. Boven dit gedeelte der kapel hangt in een torentje eene klok tot opschrift voerende: Soli Deo Gloria Anno 1717.

Sluiten