is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1896, 1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

temporis inaudita earistia, ita[quod unus modijus tritiei, Burensis mensurae, vendebatur duodeeim florenis ca[rolinis].

Anno 1558, 9 Mert. Wij hebben bestaet an den pater Fratrum to Harderwyek een nij graduael van het beste stoeff, sonder gateren ind lappen, gesereven meit substaney inekt, na dat exemplar wy hem mede gedaen hebben; ind wy sullen hem ghyven van en ijder quaterne 24 st. vl. gansseliek op gelevert. Actum in bywezen praests Kuyck ind die pater to Hiwzmegen, iortimm Henrieus Dy ten.

Item wij P. V. Zuijren bebben doen maken eenen heelen nijen caperen brouketel, en ijdelick hondert pont voor 14 Phil. gl. So weget desen vorser, ketel 900 pont ind 3 pont, welieken ketel wij ontfangen bebben a“ ete. 58 den 2P‘®° April.

.„Peter van Loon., borger binnen JSiymegenwas de zwager van den abt P. v. Zuijren (ibid.)

Gerekent met Harmaw van Elten, mijnen neve. Hierop betaelt 18 car. gl., welick Jenneken, Harmans vorser, huijsvrou, van mij ontfangen hefft, anno etc. 48 den 15“*®“ Mert, op des hertijgen kamer, in bijwesen van dije pastoer to Rumdt, mijne» lieeroem, ind mijn moijken, Harmans moeder.

N“. 62.

Copia praesentationis seu collationis altaris S. Mariae (in ecclesia de MUL')

Verhort.

Mariënweerd, 29 April 1552.

Kev“° in C. patri et D, D. Georgio ab Austria, div. prov. episcopo Leod Petrus de Zuyren, div.