Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88. Johannes IJpelaer de Aelst, pastor in Mil *).

89. Gerardus Johannis de Bommel. Obiit 1561, die 22 Oct.

90. Johannes Tynagel (sic) Tielensis, pastor in Schiedam

91. Abraham Vanevelt de Harderwyck, prepositus Campi Kegis

92. Johannes Guilielmi Zantwyck.

93. Gerardus Zweeten Arnemensis, vicarius in Lanxmeer. Obiit 1558, 12 Octobris.

94. Henricus Kessel de Venloe, prepositus in Kessel *).

95. Johannes van den Hove Grimbergensis, abbas Insularis.

96. Johannes Lap Trajectensis, [prepjositus Harlemensis. Obiit 1570, 12 Septembris.

97. Goswinus Arnhemius ®).

98. Judocuß Kossum, vica[rius in sGravJenzande.

99. Johannes Botter Amerfortius, vicarius in Lanxmeer. Obiit 1569, 17 Aprilis.

100. Hermannus Amerfortius, vicarius in s Gravenzande. Obiit 1Ö59, die 10 Sept.

') Komt voor als pastoor van Mill in 1540 en 1547, en als prior in 1537 onder den naam; heer Jan van Aelst.

O Komt ook voor als pastoor van Rnmpt (1546). In 1588 den 18 Jan. o. st. onderteekent hij nog aldus: «Heer Jan Tengnagell, pastoer.»

’) Komt in 1543 voor als prior, en 1547—1567 als proost van Koningsveld.

In 1543 komt hij voor als «kelweerder,» en werd in 1546 of ’45 proost van Zennewijnen en wordt als zoodanig nog genoemd in 1547.

5) Komt voor in 1544 als «kelwaerder», 1548—1549 als kapelaan des abts, 1550—1551 als proost der abdij, en 1553—1556 als pastoor van Mill.

Sluiten