Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N«. 87.

Benige andere priesters.

Arnhem (Gerit van), vicarius to Culemborch in Lanx meer 1550.

Alberti (Matbias), ecclesie S. Martini in Bommel vi carius 1564 et notar. publicns.

Beesdt (Hubertus a), confessor generalis conventus B. Mariae in vicinia civitatis Trajectensis, ordinis S. Salvatoris 1584.

Beringben (Jobannes de), curatus ecclesiarum de Leen et Sprang 1456.

Bruininx (Antbonius), presbiter, can. eed. B. Petri Oerscbottensis 1518,

Buscoducis (Meister Jan a), pastoor op Zier velt 1554 *). Olaeszoen (Dirck), pater ende confessoer van Sint Ursulen convent te Delft 1516.

Coppier (Cornelius), can. eccl. collegiatae in Culemborcb, 1541.

Cubbinck (Sweder), commendator Tbeuton. Ord. in Tyela 1438.

Cuper (Antbonius), vicarius in Mill 1569.

Cuper (Meister Dirck), vicarius binnen Bommel 1554—1556.

Dalde (Joban), pastoor te Mill onmiddellijk vóór Job IJpelaer

Deys (Arnoldus), can. eccl. colleg. in Culemborch 1541.

*) S. T. B. Hij was lector te Mariënweerd geweest.

blz. 24 sub 88. Of deze Joh. Dalde een wereldlijk priester was, dan wel een kanunnik van Mariënweerd, blijkt niet met zekerheid.

Sluiten