is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te schrijven met sijn selfs hand en geven een (y)gelijk daeraf eene copye met sijn selfs hand ondertekend van sijn linie en kinderen, gevende gelooff ditselve schrift tot allen tijden als autentyck.

Ende soo dick als ’t verschijnt, soo sal die collator in der tijd altijd een out bequaem Clerk daermede mogen versien binnen een maent tijds als ’t gevaceert is; en waer het saeken dat die collator daer versuymig in waere, soo sal, na die maent dat hij ’t versuymt heeft, gifter van ’t selve officium voors. wesen die oudste geboorte daernaest volgende, om te versien daermede eenen anderen in maniere voors. Met welke officium voors. ick Herman van Doeyenborg voors. als de oudste van ons allen voors. op dese tijd presenteer en daermede voorsie Antonis van Doeyenborg voors., Clerk, mijnen broeder unde bequaem daertoe wesende; behoudelijken Cornelis Splinters en Barbara van Bemmel haere lijftogte aen die agthien Philips-guldens, aen die halve hoeve en aen die helft van die agtehalf hond lants voors., ende Barbara voors. aen die vier mergen lants en aen die ses gulden voors.; en na de dood van Cornelis Splinters en Barbara voors., soo sullen dese voors. goeden unde renten komen aen den besitter des voors. officiums. Voort tot alle tijden, als ’t selve officium vaceert, sal die oudste van ons, in maniere voors., dat mogen geven ende daermede voorzien eenige van onse voorgenoemde broeders, soo lange daer ymant van ons in levendige lijve is en niemant anders; maer waer daer niemant van ons allen bequaem toe, soo sal hij ’t mogen geven eene(n) goeden bequaemen anderen persoon, die Clerk is, die van salige Jan van Doeyenborgs bloede wettelijk gekomen is, ’t sij van manspersoon of wijf, soo ver