Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ha il suddetto Monsig"’ Arcivescovo d’Efeso doi Vicarii, uao che risiede ia Amsterdam e si chiama il Sig'’ Mario, I’altro nel paese di Utrecht e si chiama il Sig'' Vactelario, huomini amhedue insigni per dottrina e pietè,. Questi tra di loro spartono Ie Provincie Unite nel governo spirituale, di mode che all’Arcivescovo d’Efeso non resti quasi altro che la Cresima e la benedittione di pietre e cose simili.

Et per provedere Ie dette provincie d’operarii vi sono 2 Collegii, uno in Lovanio, I’altro in Colonia corrispondenti a quelli 2 Vicariati, i quali Collegii per il concorso grande, che vi è de regolari, per Pavvenire non serviranno di niente, e qnel che è peggio, gli alunni ordinati ad titulum missionis non potendo trovar rica-

Mgr. de aartsbisschop van Efese heeft twee Vikarissen, waarvan de een, Mijnheer Marius, in Amsterdam verblijf houdt en de ander, Mijnheer Wachtelaar, in de huurt van Utrecht woont; beide mannen munten uit door geleerdheid en deugd. Deze twee hebben het geestelijk bestuur der Vereenigde Provinciën onder elkaar verdeeld, zoodat de aartsbisschop van Efese bijna niet anders te doen heeft dan het Vormsel toedienen, altaarsteenen wijden, enz.

En om de genoemde provinciën van geestelijken te voorzien, daartoe dienen twee college’s, een te Leuven en een te Keulen, respectievelijk tot die twee Vicariaten beboerende. Maar wegens den groeten toevloed van regulieren zullen deze college’s mettertijd overbodig worden en, wat' nog erger is, de jongelieden, die ad titulum missionis gewijd zijn, doch zonder dat zij eenig persoonlijk vermogen bezitten bezwaarlijk onderkomen

Sluiten