Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[B7] Minute der commissarien uut Gulenborch aen den cantzler, heer tot Oijen und doctor Voet, datiert den 4 Dec. 1584.

[BB] Een missive des Hooffs aen d’heeren van Loenen und Enspijck, aengaende den voors. hrieff aen den amptman und schepenen enz.

[B9] Noch een missive van Willem Sluijsken aen dieselve, van date den 11 Dec. 1584.

[9o] Minute van een missive hij de commissarien enz. aen Boonschoff op Gorcum, aengaende den duijffsteen van M., de date den 24 Nov. 1584.

[9l] Noch een quoijer tsamengehecht, daerin dese volgende stukken: In den eersten een missive van Gielis Hooftman und Antonio Ancelmo aen d’heeren commissarien tot Culenborch, van date den 7 Dec. 1584.

[92] Een missive van den coadjutor aen d’heeren Loenen und Enspijck, van date den 28 Oct. 1584, begerende dat die coopluijden op sekeren dach to Gulenborch to commen verschreven worden, in de qiioijer liggende.

[93] Een minute der brieven aen die coopluijden geschreven om tot Gulemhorch to erschijnen enz., datiert 1 Nov. 1584, liggende ...?’)

[94] Ben missive van Guillaem Maes aen den coadjutor, nopende den coop van de Msctia guederen, de date 12 Nov, IdB4. [951 Een missive van Gillis Hooftman und Antonio Ancelmo

aen tHoff, inhoudende haere excuse, dat sij to Gulenborch op hestempten dach nijet comparieren, datiert den 21 N0v.'1584 st. novo.

[96] Een minute aen de voorn, coopluijden, dienende tot antwoort op haer excuse, datiert den 21 Nov. 1584 st. antiquo.

[97] Noch een copie desselven hrieffs.

[9B] Een missive van Peter de Groot aen de heeren comniissarien fo Gulenborch, de date den 2 Dec. 1584.

[99] Een missive van de voorn, coopluijden aen tHoff, dienende tot wederantwoort op die voergaende van den 21 Nov., datiert den 7 Dec. 1584.

[loo] Een missive van den cantzler und heer tot Oijen aen de commissarien voors., datiert den 28 Nov. 1584.

[lol] Een instructie voer Peter van Winssen van tgeene hij bij den cantzler und heere van Oijen sal hebben to verrichten, hem bij de heeren commissarien, als d’heere van Loenen und Enspijck, gegeven, de date den 2 Dec. 1584.

') Zeker duister teeken

Sluiten