Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevinden zall geraden na gelegentheyt. Hij ia huyden acht dagen van hyer geweest, soedat men haest eenen tijdinge van hem zall hoiren. Doch verstae ick dat de Geldersche Staten noch voor corte dagen daer nyet gecomen en waren, ende oft zij daer nu zijn, en wete ick nyet. Mita welcken, Monsieur Coadjutoir, weest den Almogenden bevolen. Desen 8 Aug. 1582, Delft.

U L. zeer guetwilligen

Basius.

152,

'1582. ')

ARTICÜLEN daerop Peter van Winssen, zijns Excellencie rentmr. van Marienweerdt, vereoeckt in alle reverentie te weten de guede beliefte van zijne Excellencie.

Soe van weghen S. Exc. de guederen van M. een tijt lang geregiert zijn, ende dat opte naem van dye van M., hetwelcke voortsaen schadelijcken sal wesen, oft S. Exc. nyet lijden, mach, dat men voortsaen deselve regirunge laet geschieden uuyt zijns Exc. name alleen, soe ende als de heeren van M. dat versoecken, om veel swarycheden te voorcomen.

Dat S. Exc. believe tordineren, op wiens ordinantie hij remonstrant sal hebben uuytgheven te doen, zoe tot noch tselve bij den coadjutor gedaen is, die voorts-

') Wij plaatsen hier deze artikelen, omdat er sprake van is in Dr. Basius’ brief van 8 Aug. 1582 (zie voren); zij kunnen evenwel reeds in Juli of vroeger aan Oranje zijn aangeboden.

Sluiten