Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz,

Jan van Nassau’s brief van 8 September 1288; door J. H. Hofman 1

Mgr. J. H. Wensing; door J. H. Hofman 3

Sint Salvator en Sint Marten te Utrecht; door J. H. Hofman. 4

De St. Salvatorskerk te Utrecht. Eene Merovingische kathedraal; door Mr. S. Muller Fz 21

Bijdragen tot de geschiedenis van de Abdij van Mariënweerd; door Fr. W. Hoevenaars, Ord. Praem. {Vervolg van Deel XXIV blz. 398) 74

De invoering der Hervorming en de wederopleving van het Katholicisme te Kampen; door B. P. Velthuysen . 134

Bijdragen tot de geschiedenis van de Abdij van Mariënweerd; door Fr. W. Hoevenaars, Ord. Praem. . . . 207

Pachtbrief van land, toebehoorende aan het Lieve-Vrouwe altaar in de kerk te Vreeland; door Bbrnard J. M. DE Bont 246

De portretten van Meester Cornelis van Hoorn en Heer Anthonis Taets van Amerongen, Jerusalemvaarders en kanunniken van Sint Maarten te Utrecht; door Bernard J. M. DE Bont 250

Bevolking van ’t bisdom Utrecht in den aanvang der 106 eeuw; door J. H. Hofman 253

O. L. Vrouwen Broederschap te Vleuten; door J. H. Hofman. 255

De Hoogeerw. Nicolaas Gomes; door J. H. Hofman . . . 284

Leniging der onthoudingswet; door J. H. Hofman . . . 308

Sluiten