is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1900, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en! noVUs annUs aDest; trlbUat tIbI VlVere

ET praeConCepta prosperltate frUI. [flrMUs,

en! haeC Vota tIbI VenlUnt e CorDe benlgno.

Slnt qUoqUe grata tIbI; Det qUoqUe grata [DeUs.

ISTA sUnt, qUae pro noVo anno aMpITtUDInI [Vestrae

eX Integra et slnCera beneVoLentla

eXoptat Vester serVUs:

WIT.heLMUs Van DTLT.en. i)

Montfoort, i Januarii.

HET WIEGELIED DER KERK VAN BREUKEI.EN.

’t Geldt hier niet de kerk van ’t oude Rroclede, welke op 27 Maart 1293 reeds in vollen bloei verkeerde, inaar een andere, welke, naar luid der berichten in de Katholieke bladen, op 22 December 1895 haar eerste eeuwfeest vierde. Die de wacht hield bij de wieg-, zong het lied. Wel sluipen er enkele krijschende tonen doorheen; maar die deze wil verwijderen, loopt gevaar, dat hij aan gloed en verve schade berokkent of het leven verminkt. Zoo als het stuk daar ligt, heeft het voor de studie zijn meeste waarde; zoo volge het hier dan ongedeerd.

1) Deze iiaam is blijkbaar geschreveu door dezelfde nette band die ook in de boeken, ter pastorie van Etten bewaard, haar „ ïf. van Dille7i R. Pr.” enz. neerschreef. liet oorspronkelijke handschrift berust in het archief der Roomsche kerk te Maarsen.